Cuairteanna Scoile

Bunaíodh an comhlacht Anyone 4 Science sa bliain 2005, le turgnamh agus
spraoi a chur ar fáil do phaisti bhunscoil.

Is feidir linn cuairt ar do scoile chun ceardlainn a deanamh le na daltai.

Ceardlanna
Caitheann an eolai 45 noimead sa rang le na paisti o naionan bheaga go rang a se. De gnath is feidir linn ceithre grupa ranganna le triocha tógaint timpeall ar 45 noimead. Beidh tuilleadh ceardlanna le fail ma taid ag teastail.

Romhnaigh don ceardlainn seo leanas:

Bunanna agus Aigéidi

Tosnaionn an rang seo ag insint faoin cupla mbealach a cuirtear rudai le cheile i ghrupai, mar shampla airíonna ceimiceacha agus airíonna fisiceach.  Ansin minigh cupla den h-airíonna aigead agus h-arionna bonnana don paisti agus inseoidh an eolai go féidir an luach pH a thomhas le táscaire uilíoch.

Cuirfidhmuid páipéar táscaire le fail do naoinan bheaga, naionan mhora, rang 1 agus rang 2.  Is feidir libh péinteáil ar le décharbónáit sóidiam agus fínéagar no sú líomóide.  Comh maith le sin, beidh soladach agus leacht gan fios (gallúnach, aigéad citreach le fail do rang 1 agus rang 2.  Deantar trial chun fhail amach an aigead no bonnan ata i gceist.  Le haghadh na paisti nios sinne inseoidh diobh faoin scala pH.  Taispeanann na dathai ag na scala pH difriocht. Deanann na daltai dathanna on aigead, bonnann agus leach tascaire.

Iontas Leictreoin ‘s Leictreachas

Deannan na naoinain turgneamh ar leictreachas statach.

Deanann na paisti o rang 3 go rang 6 bataire, ag smaoineamh faoi deochanna cola agus froganna is na cosúlachtaí atá eatarthu.

Ceimic Ildaite

Tosnaionn an rang seo ag insint faoin cupla mbealach a cuirtear rudai le cheile i ghrupai, maidir le dathanna. Inseoidh an eolai daoibh faoin bundathanna agus dathanna tánaisteach. 

Beidh na paisti ag deanamh fiosru faoi dathanna difriochta agus conas a scaratha on cheile na dathanna tareis a meascainn iad.  Comh maith le sin, beidh said ag fail amach cen dathanna a usaideann an monarcha nuair a rinne siad marceiri donn agus uainne.

Le haighdh rang 3 go rang 6 beidh an ceacht ag breathnu ar chemice agus rudai ata simuil do eolai.

Bhain siad usaid as crómatagrafaíocht chun fiosru ar cen dathanna a usaideann deantior milseain difriocht.

    Do Ainm (riachtanach)

    Ainm na Scoile

    Do Ríomhphost (riachtanach)

    Fón

    Do Nóta